Ontslag Sint geertruid

Uw werkgever in Sint geertruid mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint geertruid zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint geertruid

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint geertruid. Uw werkgever in Sint geertruid mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint geertruid arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint geertruid niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint geertruid te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint geertruid u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint geertruid of met bevallingsverlof bent in Sint geertruid.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint geertruid kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint geertruid die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint geertruid
 • Als u in Sint geertruid lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint geertruid wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint geertruid lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint geertruid lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint geertruid wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint geertruid op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint geertruid

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint geertruid. Uitzonderingen in Sint geertruid;
 • Als uw werkgever in Sint geertruid bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint geertruid aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint geertruid gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint geertruid niet geschikt voor uw werk in Sint geertruid of
 • u functioneert niet voldoende in Sint geertruid.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint geertruid

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint geertruid niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint geertruid of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint geertruid verblijft, dan mag uw werkgever in Sint geertruid u eveneens wel ontslaan.