Ontslag Sint antoniusbank

Uw werkgever in Sint antoniusbank mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint antoniusbank zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint antoniusbank

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint antoniusbank. Uw werkgever in Sint antoniusbank mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint antoniusbank arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint antoniusbank niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint antoniusbank te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint antoniusbank u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint antoniusbank of met bevallingsverlof bent in Sint antoniusbank.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint antoniusbank kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint antoniusbank die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint antoniusbank
 • Als u in Sint antoniusbank lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint antoniusbank wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint antoniusbank lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint antoniusbank lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint antoniusbank wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint antoniusbank op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint antoniusbank

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint antoniusbank. Uitzonderingen in Sint antoniusbank;
 • Als uw werkgever in Sint antoniusbank bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint antoniusbank aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint antoniusbank gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint antoniusbank niet geschikt voor uw werk in Sint antoniusbank of
 • u functioneert niet voldoende in Sint antoniusbank.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint antoniusbank

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint antoniusbank niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint antoniusbank of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint antoniusbank verblijft, dan mag uw werkgever in Sint antoniusbank u eveneens wel ontslaan.