Ontslag Sint anthonis

Uw werkgever in Sint anthonis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint anthonis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint anthonis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint anthonis. Uw werkgever in Sint anthonis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint anthonis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint anthonis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint anthonis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint anthonis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint anthonis of met bevallingsverlof bent in Sint anthonis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint anthonis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint anthonis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint anthonis
 • Als u in Sint anthonis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint anthonis wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint anthonis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint anthonis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint anthonis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint anthonis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint anthonis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint anthonis. Uitzonderingen in Sint anthonis;
 • Als uw werkgever in Sint anthonis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint anthonis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint anthonis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint anthonis niet geschikt voor uw werk in Sint anthonis of
 • u functioneert niet voldoende in Sint anthonis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint anthonis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint anthonis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint anthonis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint anthonis verblijft, dan mag uw werkgever in Sint anthonis u eveneens wel ontslaan.