Ontslag Sint annerhuisjes

Uw werkgever in Sint annerhuisjes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint annerhuisjes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint annerhuisjes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint annerhuisjes. Uw werkgever in Sint annerhuisjes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint annerhuisjes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint annerhuisjes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint annerhuisjes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint annerhuisjes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint annerhuisjes of met bevallingsverlof bent in Sint annerhuisjes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint annerhuisjes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint annerhuisjes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint annerhuisjes
 • Als u in Sint annerhuisjes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint annerhuisjes wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint annerhuisjes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint annerhuisjes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint annerhuisjes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint annerhuisjes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint annerhuisjes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint annerhuisjes. Uitzonderingen in Sint annerhuisjes;
 • Als uw werkgever in Sint annerhuisjes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint annerhuisjes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint annerhuisjes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint annerhuisjes niet geschikt voor uw werk in Sint annerhuisjes of
 • u functioneert niet voldoende in Sint annerhuisjes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint annerhuisjes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint annerhuisjes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint annerhuisjes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint annerhuisjes verblijft, dan mag uw werkgever in Sint annerhuisjes u eveneens wel ontslaan.