Ontslag Sint annen

Uw werkgever in Sint annen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint annen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint annen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint annen. Uw werkgever in Sint annen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint annen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint annen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint annen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint annen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint annen of met bevallingsverlof bent in Sint annen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint annen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint annen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint annen
 • Als u in Sint annen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint annen wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint annen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint annen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint annen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint annen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint annen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint annen. Uitzonderingen in Sint annen;
 • Als uw werkgever in Sint annen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint annen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint annen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint annen niet geschikt voor uw werk in Sint annen of
 • u functioneert niet voldoende in Sint annen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint annen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint annen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint annen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint annen verblijft, dan mag uw werkgever in Sint annen u eveneens wel ontslaan.