Ontslag Sint andries

Uw werkgever in Sint andries mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint andries zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint andries

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint andries. Uw werkgever in Sint andries mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint andries arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint andries niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint andries te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint andries u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint andries of met bevallingsverlof bent in Sint andries.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint andries kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint andries die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint andries
 • Als u in Sint andries lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint andries wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint andries lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint andries lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint andries wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint andries op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint andries

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint andries. Uitzonderingen in Sint andries;
 • Als uw werkgever in Sint andries bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint andries aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint andries gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint andries niet geschikt voor uw werk in Sint andries of
 • u functioneert niet voldoende in Sint andries.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint andries

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint andries niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint andries of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint andries verblijft, dan mag uw werkgever in Sint andries u eveneens wel ontslaan.