Ontslag Sint agatha

Uw werkgever in Sint agatha mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint agatha zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint agatha

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint agatha. Uw werkgever in Sint agatha mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint agatha arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint agatha niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint agatha te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint agatha u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint agatha of met bevallingsverlof bent in Sint agatha.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint agatha kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint agatha die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint agatha
 • Als u in Sint agatha lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint agatha wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint agatha lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint agatha lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint agatha wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint agatha op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint agatha

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint agatha. Uitzonderingen in Sint agatha;
 • Als uw werkgever in Sint agatha bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint agatha aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint agatha gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint agatha niet geschikt voor uw werk in Sint agatha of
 • u functioneert niet voldoende in Sint agatha.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint agatha

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint agatha niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint agatha of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint agatha verblijft, dan mag uw werkgever in Sint agatha u eveneens wel ontslaan.