Ontslag Sinselbeek

Uw werkgever in Sinselbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sinselbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sinselbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sinselbeek. Uw werkgever in Sinselbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sinselbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sinselbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sinselbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sinselbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sinselbeek of met bevallingsverlof bent in Sinselbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sinselbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sinselbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sinselbeek
 • Als u in Sinselbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sinselbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Sinselbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sinselbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sinselbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sinselbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sinselbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sinselbeek. Uitzonderingen in Sinselbeek;
 • Als uw werkgever in Sinselbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sinselbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sinselbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sinselbeek niet geschikt voor uw werk in Sinselbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Sinselbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sinselbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sinselbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sinselbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sinselbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Sinselbeek u eveneens wel ontslaan.