Ontslag Sinoutskerke

Uw werkgever in Sinoutskerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sinoutskerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sinoutskerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sinoutskerke. Uw werkgever in Sinoutskerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sinoutskerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sinoutskerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sinoutskerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sinoutskerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sinoutskerke of met bevallingsverlof bent in Sinoutskerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sinoutskerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sinoutskerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sinoutskerke
 • Als u in Sinoutskerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sinoutskerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Sinoutskerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sinoutskerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sinoutskerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sinoutskerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sinoutskerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sinoutskerke. Uitzonderingen in Sinoutskerke;
 • Als uw werkgever in Sinoutskerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sinoutskerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sinoutskerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sinoutskerke niet geschikt voor uw werk in Sinoutskerke of
 • u functioneert niet voldoende in Sinoutskerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sinoutskerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sinoutskerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sinoutskerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sinoutskerke verblijft, dan mag uw werkgever in Sinoutskerke u eveneens wel ontslaan.