Ontslag Sinderen

Uw werkgever in Sinderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sinderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sinderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sinderen. Uw werkgever in Sinderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sinderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sinderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sinderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sinderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sinderen of met bevallingsverlof bent in Sinderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sinderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sinderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sinderen
 • Als u in Sinderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sinderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Sinderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sinderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sinderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sinderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sinderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sinderen. Uitzonderingen in Sinderen;
 • Als uw werkgever in Sinderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sinderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sinderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sinderen niet geschikt voor uw werk in Sinderen of
 • u functioneert niet voldoende in Sinderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sinderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sinderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sinderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sinderen verblijft, dan mag uw werkgever in Sinderen u eveneens wel ontslaan.