Ontslag Simpelveld

Uw werkgever in Simpelveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Simpelveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Simpelveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Simpelveld. Uw werkgever in Simpelveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Simpelveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Simpelveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Simpelveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Simpelveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Simpelveld of met bevallingsverlof bent in Simpelveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Simpelveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Simpelveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Simpelveld
 • Als u in Simpelveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Simpelveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Simpelveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Simpelveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Simpelveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Simpelveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Simpelveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Simpelveld. Uitzonderingen in Simpelveld;
 • Als uw werkgever in Simpelveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Simpelveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Simpelveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Simpelveld niet geschikt voor uw werk in Simpelveld of
 • u functioneert niet voldoende in Simpelveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Simpelveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Simpelveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Simpelveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Simpelveld verblijft, dan mag uw werkgever in Simpelveld u eveneens wel ontslaan.