Ontslag Simonshaven

Uw werkgever in Simonshaven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Simonshaven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Simonshaven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Simonshaven. Uw werkgever in Simonshaven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Simonshaven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Simonshaven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Simonshaven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Simonshaven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Simonshaven of met bevallingsverlof bent in Simonshaven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Simonshaven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Simonshaven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Simonshaven
 • Als u in Simonshaven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Simonshaven wilt opnemen;
 • Omdat u in Simonshaven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Simonshaven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Simonshaven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Simonshaven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Simonshaven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Simonshaven. Uitzonderingen in Simonshaven;
 • Als uw werkgever in Simonshaven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Simonshaven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Simonshaven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Simonshaven niet geschikt voor uw werk in Simonshaven of
 • u functioneert niet voldoende in Simonshaven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Simonshaven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Simonshaven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Simonshaven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Simonshaven verblijft, dan mag uw werkgever in Simonshaven u eveneens wel ontslaan.