Ontslag Silvolde

Uw werkgever in Silvolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Silvolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Silvolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Silvolde. Uw werkgever in Silvolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Silvolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Silvolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Silvolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Silvolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Silvolde of met bevallingsverlof bent in Silvolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Silvolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Silvolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Silvolde
 • Als u in Silvolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Silvolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Silvolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Silvolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Silvolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Silvolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Silvolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Silvolde. Uitzonderingen in Silvolde;
 • Als uw werkgever in Silvolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Silvolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Silvolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Silvolde niet geschikt voor uw werk in Silvolde of
 • u functioneert niet voldoende in Silvolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Silvolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Silvolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Silvolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Silvolde verblijft, dan mag uw werkgever in Silvolde u eveneens wel ontslaan.