Ontslag Sijbekarspel

Uw werkgever in Sijbekarspel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sijbekarspel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sijbekarspel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sijbekarspel. Uw werkgever in Sijbekarspel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sijbekarspel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sijbekarspel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sijbekarspel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sijbekarspel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sijbekarspel of met bevallingsverlof bent in Sijbekarspel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sijbekarspel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sijbekarspel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sijbekarspel
 • Als u in Sijbekarspel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sijbekarspel wilt opnemen;
 • Omdat u in Sijbekarspel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sijbekarspel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sijbekarspel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sijbekarspel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sijbekarspel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sijbekarspel. Uitzonderingen in Sijbekarspel;
 • Als uw werkgever in Sijbekarspel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sijbekarspel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sijbekarspel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sijbekarspel niet geschikt voor uw werk in Sijbekarspel of
 • u functioneert niet voldoende in Sijbekarspel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sijbekarspel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sijbekarspel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sijbekarspel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sijbekarspel verblijft, dan mag uw werkgever in Sijbekarspel u eveneens wel ontslaan.