Ontslag Sigerswâld /siegerswoude

Uw werkgever in Sigerswâld /siegerswoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sigerswâld /siegerswoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sigerswâld /siegerswoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sigerswâld /siegerswoude. Uw werkgever in Sigerswâld /siegerswoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sigerswâld /siegerswoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sigerswâld /siegerswoude niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sigerswâld /siegerswoude te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sigerswâld /siegerswoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sigerswâld /siegerswoude of met bevallingsverlof bent in Sigerswâld /siegerswoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sigerswâld /siegerswoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sigerswâld /siegerswoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sigerswâld /siegerswoude
 • Als u in Sigerswâld /siegerswoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sigerswâld /siegerswoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Sigerswâld /siegerswoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sigerswâld /siegerswoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sigerswâld /siegerswoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sigerswâld /siegerswoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sigerswâld /siegerswoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sigerswâld /siegerswoude. Uitzonderingen in Sigerswâld /siegerswoude;
 • Als uw werkgever in Sigerswâld /siegerswoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sigerswâld /siegerswoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sigerswâld /siegerswoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sigerswâld /siegerswoude niet geschikt voor uw werk in Sigerswâld /siegerswoude of
 • u functioneert niet voldoende in Sigerswâld /siegerswoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sigerswâld /siegerswoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sigerswâld /siegerswoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sigerswâld /siegerswoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sigerswâld /siegerswoude verblijft, dan mag uw werkgever in Sigerswâld /siegerswoude u eveneens wel ontslaan.