Ontslag Siegerswoude /sigerswâld

Uw werkgever in Siegerswoude /sigerswâld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Siegerswoude /sigerswâld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Siegerswoude /sigerswâld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Siegerswoude /sigerswâld. Uw werkgever in Siegerswoude /sigerswâld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Siegerswoude /sigerswâld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Siegerswoude /sigerswâld niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Siegerswoude /sigerswâld te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Siegerswoude /sigerswâld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Siegerswoude /sigerswâld of met bevallingsverlof bent in Siegerswoude /sigerswâld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Siegerswoude /sigerswâld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Siegerswoude /sigerswâld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Siegerswoude /sigerswâld
 • Als u in Siegerswoude /sigerswâld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Siegerswoude /sigerswâld wilt opnemen;
 • Omdat u in Siegerswoude /sigerswâld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Siegerswoude /sigerswâld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Siegerswoude /sigerswâld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Siegerswoude /sigerswâld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Siegerswoude /sigerswâld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Siegerswoude /sigerswâld. Uitzonderingen in Siegerswoude /sigerswâld;
 • Als uw werkgever in Siegerswoude /sigerswâld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Siegerswoude /sigerswâld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Siegerswoude /sigerswâld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Siegerswoude /sigerswâld niet geschikt voor uw werk in Siegerswoude /sigerswâld of
 • u functioneert niet voldoende in Siegerswoude /sigerswâld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Siegerswoude /sigerswâld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Siegerswoude /sigerswâld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Siegerswoude /sigerswâld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Siegerswoude /sigerswâld verblijft, dan mag uw werkgever in Siegerswoude /sigerswâld u eveneens wel ontslaan.