Ontslag Siebengewald

Uw werkgever in Siebengewald mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Siebengewald zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Siebengewald

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Siebengewald. Uw werkgever in Siebengewald mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Siebengewald arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Siebengewald niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Siebengewald te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Siebengewald u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Siebengewald of met bevallingsverlof bent in Siebengewald.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Siebengewald kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Siebengewald die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Siebengewald
 • Als u in Siebengewald lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Siebengewald wilt opnemen;
 • Omdat u in Siebengewald lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Siebengewald lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Siebengewald wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Siebengewald op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Siebengewald

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Siebengewald. Uitzonderingen in Siebengewald;
 • Als uw werkgever in Siebengewald bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Siebengewald aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Siebengewald gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Siebengewald niet geschikt voor uw werk in Siebengewald of
 • u functioneert niet voldoende in Siebengewald.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Siebengewald

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Siebengewald niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Siebengewald of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Siebengewald verblijft, dan mag uw werkgever in Siebengewald u eveneens wel ontslaan.