Ontslag Siddeburen

Uw werkgever in Siddeburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Siddeburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Siddeburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Siddeburen. Uw werkgever in Siddeburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Siddeburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Siddeburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Siddeburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Siddeburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Siddeburen of met bevallingsverlof bent in Siddeburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Siddeburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Siddeburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Siddeburen
 • Als u in Siddeburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Siddeburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Siddeburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Siddeburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Siddeburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Siddeburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Siddeburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Siddeburen. Uitzonderingen in Siddeburen;
 • Als uw werkgever in Siddeburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Siddeburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Siddeburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Siddeburen niet geschikt voor uw werk in Siddeburen of
 • u functioneert niet voldoende in Siddeburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Siddeburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Siddeburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Siddeburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Siddeburen verblijft, dan mag uw werkgever in Siddeburen u eveneens wel ontslaan.