Ontslag Sibrandahûs /sijbrandahuis

Uw werkgever in Sibrandahûs /sijbrandahuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sibrandahûs /sijbrandahuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sibrandahûs /sijbrandahuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sibrandahûs /sijbrandahuis. Uw werkgever in Sibrandahûs /sijbrandahuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sibrandahûs /sijbrandahuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sibrandahûs /sijbrandahuis niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sibrandahûs /sijbrandahuis te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sibrandahûs /sijbrandahuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sibrandahûs /sijbrandahuis of met bevallingsverlof bent in Sibrandahûs /sijbrandahuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sibrandahûs /sijbrandahuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sibrandahûs /sijbrandahuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sibrandahûs /sijbrandahuis
 • Als u in Sibrandahûs /sijbrandahuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sibrandahûs /sijbrandahuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Sibrandahûs /sijbrandahuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sibrandahûs /sijbrandahuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sibrandahûs /sijbrandahuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sibrandahûs /sijbrandahuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sibrandahûs /sijbrandahuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sibrandahûs /sijbrandahuis. Uitzonderingen in Sibrandahûs /sijbrandahuis;
 • Als uw werkgever in Sibrandahûs /sijbrandahuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sibrandahûs /sijbrandahuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sibrandahûs /sijbrandahuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sibrandahûs /sijbrandahuis niet geschikt voor uw werk in Sibrandahûs /sijbrandahuis of
 • u functioneert niet voldoende in Sibrandahûs /sijbrandahuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sibrandahûs /sijbrandahuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sibrandahûs /sijbrandahuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sibrandahûs /sijbrandahuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sibrandahûs /sijbrandahuis verblijft, dan mag uw werkgever in Sibrandahûs /sijbrandahuis u eveneens wel ontslaan.