Ontslag Sibrandabuorren

Uw werkgever in Sibrandabuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sibrandabuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sibrandabuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sibrandabuorren. Uw werkgever in Sibrandabuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sibrandabuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sibrandabuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sibrandabuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sibrandabuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sibrandabuorren of met bevallingsverlof bent in Sibrandabuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sibrandabuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sibrandabuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sibrandabuorren
 • Als u in Sibrandabuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sibrandabuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Sibrandabuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sibrandabuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sibrandabuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sibrandabuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sibrandabuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sibrandabuorren. Uitzonderingen in Sibrandabuorren;
 • Als uw werkgever in Sibrandabuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sibrandabuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sibrandabuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sibrandabuorren niet geschikt voor uw werk in Sibrandabuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Sibrandabuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sibrandabuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sibrandabuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sibrandabuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sibrandabuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Sibrandabuorren u eveneens wel ontslaan.