Ontslag Siberië

Uw werkgever in Siberië mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Siberië zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Siberië

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Siberië. Uw werkgever in Siberië mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Siberië arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Siberië niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Siberië te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Siberië u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Siberië of met bevallingsverlof bent in Siberië.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Siberië kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Siberië die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Siberië
 • Als u in Siberië lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Siberië wilt opnemen;
 • Omdat u in Siberië lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Siberië lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Siberië wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Siberië op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Siberië

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Siberië. Uitzonderingen in Siberië;
 • Als uw werkgever in Siberië bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Siberië aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Siberië gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Siberië niet geschikt voor uw werk in Siberië of
 • u functioneert niet voldoende in Siberië.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Siberië

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Siberië niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Siberië of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Siberië verblijft, dan mag uw werkgever in Siberië u eveneens wel ontslaan.