Ontslag Sibculo

Uw werkgever in Sibculo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sibculo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sibculo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sibculo. Uw werkgever in Sibculo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sibculo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sibculo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sibculo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sibculo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sibculo of met bevallingsverlof bent in Sibculo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sibculo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sibculo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sibculo
 • Als u in Sibculo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sibculo wilt opnemen;
 • Omdat u in Sibculo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sibculo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sibculo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sibculo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sibculo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sibculo. Uitzonderingen in Sibculo;
 • Als uw werkgever in Sibculo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sibculo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sibculo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sibculo niet geschikt voor uw werk in Sibculo of
 • u functioneert niet voldoende in Sibculo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sibculo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sibculo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sibculo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sibculo verblijft, dan mag uw werkgever in Sibculo u eveneens wel ontslaan.