Ontslag Sibbe

Uw werkgever in Sibbe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sibbe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sibbe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sibbe. Uw werkgever in Sibbe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sibbe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sibbe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sibbe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sibbe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sibbe of met bevallingsverlof bent in Sibbe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sibbe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sibbe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sibbe
 • Als u in Sibbe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sibbe wilt opnemen;
 • Omdat u in Sibbe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sibbe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sibbe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sibbe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sibbe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sibbe. Uitzonderingen in Sibbe;
 • Als uw werkgever in Sibbe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sibbe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sibbe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sibbe niet geschikt voor uw werk in Sibbe of
 • u functioneert niet voldoende in Sibbe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sibbe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sibbe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sibbe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sibbe verblijft, dan mag uw werkgever in Sibbe u eveneens wel ontslaan.