Ontslag Sexbierum /seisbierrum

Uw werkgever in Sexbierum /seisbierrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sexbierum /seisbierrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sexbierum /seisbierrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sexbierum /seisbierrum. Uw werkgever in Sexbierum /seisbierrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sexbierum /seisbierrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sexbierum /seisbierrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sexbierum /seisbierrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sexbierum /seisbierrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sexbierum /seisbierrum of met bevallingsverlof bent in Sexbierum /seisbierrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sexbierum /seisbierrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sexbierum /seisbierrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sexbierum /seisbierrum
 • Als u in Sexbierum /seisbierrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sexbierum /seisbierrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Sexbierum /seisbierrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sexbierum /seisbierrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sexbierum /seisbierrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sexbierum /seisbierrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sexbierum /seisbierrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sexbierum /seisbierrum. Uitzonderingen in Sexbierum /seisbierrum;
 • Als uw werkgever in Sexbierum /seisbierrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sexbierum /seisbierrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sexbierum /seisbierrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sexbierum /seisbierrum niet geschikt voor uw werk in Sexbierum /seisbierrum of
 • u functioneert niet voldoende in Sexbierum /seisbierrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sexbierum /seisbierrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sexbierum /seisbierrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sexbierum /seisbierrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sexbierum /seisbierrum verblijft, dan mag uw werkgever in Sexbierum /seisbierrum u eveneens wel ontslaan.