Ontslag Sevenum

Uw werkgever in Sevenum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sevenum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sevenum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sevenum. Uw werkgever in Sevenum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sevenum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sevenum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sevenum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sevenum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sevenum of met bevallingsverlof bent in Sevenum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sevenum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sevenum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sevenum
 • Als u in Sevenum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sevenum wilt opnemen;
 • Omdat u in Sevenum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sevenum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sevenum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sevenum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sevenum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sevenum. Uitzonderingen in Sevenum;
 • Als uw werkgever in Sevenum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sevenum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sevenum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sevenum niet geschikt voor uw werk in Sevenum of
 • u functioneert niet voldoende in Sevenum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sevenum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sevenum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sevenum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sevenum verblijft, dan mag uw werkgever in Sevenum u eveneens wel ontslaan.