Ontslag Seters

Uw werkgever in Seters mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Seters zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Seters

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Seters. Uw werkgever in Seters mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Seters arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Seters niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Seters te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Seters u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Seters of met bevallingsverlof bent in Seters.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Seters kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Seters die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Seters
 • Als u in Seters lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Seters wilt opnemen;
 • Omdat u in Seters lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Seters lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Seters wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Seters op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Seters

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Seters. Uitzonderingen in Seters;
 • Als uw werkgever in Seters bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Seters aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Seters gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Seters niet geschikt voor uw werk in Seters of
 • u functioneert niet voldoende in Seters.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Seters

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Seters niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Seters of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Seters verblijft, dan mag uw werkgever in Seters u eveneens wel ontslaan.