Ontslag Serooskerke

Uw werkgever in Serooskerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Serooskerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Serooskerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Serooskerke. Uw werkgever in Serooskerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Serooskerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Serooskerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Serooskerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Serooskerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Serooskerke of met bevallingsverlof bent in Serooskerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Serooskerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Serooskerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Serooskerke
 • Als u in Serooskerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Serooskerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Serooskerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Serooskerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Serooskerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Serooskerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Serooskerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Serooskerke. Uitzonderingen in Serooskerke;
 • Als uw werkgever in Serooskerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Serooskerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Serooskerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Serooskerke niet geschikt voor uw werk in Serooskerke of
 • u functioneert niet voldoende in Serooskerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Serooskerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Serooskerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Serooskerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Serooskerke verblijft, dan mag uw werkgever in Serooskerke u eveneens wel ontslaan.