Ontslag Sengelsbroek

Uw werkgever in Sengelsbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sengelsbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sengelsbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sengelsbroek. Uw werkgever in Sengelsbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sengelsbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sengelsbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sengelsbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sengelsbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sengelsbroek of met bevallingsverlof bent in Sengelsbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sengelsbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sengelsbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sengelsbroek
 • Als u in Sengelsbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sengelsbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Sengelsbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sengelsbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sengelsbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sengelsbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sengelsbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sengelsbroek. Uitzonderingen in Sengelsbroek;
 • Als uw werkgever in Sengelsbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sengelsbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sengelsbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sengelsbroek niet geschikt voor uw werk in Sengelsbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Sengelsbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sengelsbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sengelsbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sengelsbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sengelsbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Sengelsbroek u eveneens wel ontslaan.