Ontslag Selwerd

Uw werkgever in Selwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Selwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Selwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Selwerd. Uw werkgever in Selwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Selwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Selwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Selwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Selwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Selwerd of met bevallingsverlof bent in Selwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Selwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Selwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Selwerd
 • Als u in Selwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Selwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Selwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Selwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Selwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Selwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Selwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Selwerd. Uitzonderingen in Selwerd;
 • Als uw werkgever in Selwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Selwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Selwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Selwerd niet geschikt voor uw werk in Selwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Selwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Selwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Selwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Selwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Selwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Selwerd u eveneens wel ontslaan.