Ontslag Selmien

Uw werkgever in Selmien mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Selmien zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Selmien

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Selmien. Uw werkgever in Selmien mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Selmien arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Selmien niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Selmien te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Selmien u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Selmien of met bevallingsverlof bent in Selmien.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Selmien kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Selmien die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Selmien
 • Als u in Selmien lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Selmien wilt opnemen;
 • Omdat u in Selmien lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Selmien lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Selmien wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Selmien op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Selmien

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Selmien. Uitzonderingen in Selmien;
 • Als uw werkgever in Selmien bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Selmien aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Selmien gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Selmien niet geschikt voor uw werk in Selmien of
 • u functioneert niet voldoende in Selmien.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Selmien

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Selmien niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Selmien of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Selmien verblijft, dan mag uw werkgever in Selmien u eveneens wel ontslaan.