Ontslag Sellingerbeetse

Uw werkgever in Sellingerbeetse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sellingerbeetse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sellingerbeetse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sellingerbeetse. Uw werkgever in Sellingerbeetse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sellingerbeetse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sellingerbeetse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sellingerbeetse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sellingerbeetse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sellingerbeetse of met bevallingsverlof bent in Sellingerbeetse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sellingerbeetse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sellingerbeetse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sellingerbeetse
 • Als u in Sellingerbeetse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sellingerbeetse wilt opnemen;
 • Omdat u in Sellingerbeetse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sellingerbeetse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sellingerbeetse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sellingerbeetse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sellingerbeetse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sellingerbeetse. Uitzonderingen in Sellingerbeetse;
 • Als uw werkgever in Sellingerbeetse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sellingerbeetse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sellingerbeetse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sellingerbeetse niet geschikt voor uw werk in Sellingerbeetse of
 • u functioneert niet voldoende in Sellingerbeetse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sellingerbeetse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sellingerbeetse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sellingerbeetse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sellingerbeetse verblijft, dan mag uw werkgever in Sellingerbeetse u eveneens wel ontslaan.