Ontslag Sellingen

Uw werkgever in Sellingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sellingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sellingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sellingen. Uw werkgever in Sellingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sellingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sellingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sellingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sellingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sellingen of met bevallingsverlof bent in Sellingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sellingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sellingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sellingen
 • Als u in Sellingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sellingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Sellingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sellingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sellingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sellingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sellingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sellingen. Uitzonderingen in Sellingen;
 • Als uw werkgever in Sellingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sellingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sellingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sellingen niet geschikt voor uw werk in Sellingen of
 • u functioneert niet voldoende in Sellingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sellingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sellingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sellingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sellingen verblijft, dan mag uw werkgever in Sellingen u eveneens wel ontslaan.