Ontslag Seerijp /seeryp

Uw werkgever in Seerijp /seeryp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Seerijp /seeryp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Seerijp /seeryp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Seerijp /seeryp. Uw werkgever in Seerijp /seeryp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Seerijp /seeryp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Seerijp /seeryp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Seerijp /seeryp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Seerijp /seeryp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Seerijp /seeryp of met bevallingsverlof bent in Seerijp /seeryp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Seerijp /seeryp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Seerijp /seeryp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Seerijp /seeryp
 • Als u in Seerijp /seeryp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Seerijp /seeryp wilt opnemen;
 • Omdat u in Seerijp /seeryp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Seerijp /seeryp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Seerijp /seeryp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Seerijp /seeryp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Seerijp /seeryp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Seerijp /seeryp. Uitzonderingen in Seerijp /seeryp;
 • Als uw werkgever in Seerijp /seeryp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Seerijp /seeryp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Seerijp /seeryp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Seerijp /seeryp niet geschikt voor uw werk in Seerijp /seeryp of
 • u functioneert niet voldoende in Seerijp /seeryp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Seerijp /seeryp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Seerijp /seeryp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Seerijp /seeryp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Seerijp /seeryp verblijft, dan mag uw werkgever in Seerijp /seeryp u eveneens wel ontslaan.