Ontslag Sebaldeburen

Uw werkgever in Sebaldeburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sebaldeburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sebaldeburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sebaldeburen. Uw werkgever in Sebaldeburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sebaldeburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sebaldeburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sebaldeburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sebaldeburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sebaldeburen of met bevallingsverlof bent in Sebaldeburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sebaldeburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sebaldeburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sebaldeburen
 • Als u in Sebaldeburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sebaldeburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Sebaldeburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sebaldeburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sebaldeburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sebaldeburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sebaldeburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sebaldeburen. Uitzonderingen in Sebaldeburen;
 • Als uw werkgever in Sebaldeburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sebaldeburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sebaldeburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sebaldeburen niet geschikt voor uw werk in Sebaldeburen of
 • u functioneert niet voldoende in Sebaldeburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sebaldeburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sebaldeburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sebaldeburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sebaldeburen verblijft, dan mag uw werkgever in Sebaldeburen u eveneens wel ontslaan.