Ontslag Schweiberg

Uw werkgever in Schweiberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schweiberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schweiberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schweiberg. Uw werkgever in Schweiberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schweiberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schweiberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schweiberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schweiberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schweiberg of met bevallingsverlof bent in Schweiberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schweiberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schweiberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schweiberg
 • Als u in Schweiberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schweiberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Schweiberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schweiberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schweiberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schweiberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schweiberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schweiberg. Uitzonderingen in Schweiberg;
 • Als uw werkgever in Schweiberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schweiberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schweiberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schweiberg niet geschikt voor uw werk in Schweiberg of
 • u functioneert niet voldoende in Schweiberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schweiberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schweiberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schweiberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schweiberg verblijft, dan mag uw werkgever in Schweiberg u eveneens wel ontslaan.