Ontslag Schuwacht

Uw werkgever in Schuwacht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schuwacht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schuwacht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schuwacht. Uw werkgever in Schuwacht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schuwacht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schuwacht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schuwacht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schuwacht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schuwacht of met bevallingsverlof bent in Schuwacht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schuwacht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schuwacht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schuwacht
 • Als u in Schuwacht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schuwacht wilt opnemen;
 • Omdat u in Schuwacht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schuwacht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schuwacht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schuwacht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schuwacht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schuwacht. Uitzonderingen in Schuwacht;
 • Als uw werkgever in Schuwacht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schuwacht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schuwacht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schuwacht niet geschikt voor uw werk in Schuwacht of
 • u functioneert niet voldoende in Schuwacht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schuwacht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schuwacht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schuwacht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schuwacht verblijft, dan mag uw werkgever in Schuwacht u eveneens wel ontslaan.