Ontslag Schutwijk

Uw werkgever in Schutwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schutwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schutwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schutwijk. Uw werkgever in Schutwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schutwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schutwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schutwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schutwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schutwijk of met bevallingsverlof bent in Schutwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schutwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schutwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schutwijk
 • Als u in Schutwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schutwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Schutwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schutwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schutwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schutwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schutwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schutwijk. Uitzonderingen in Schutwijk;
 • Als uw werkgever in Schutwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schutwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schutwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schutwijk niet geschikt voor uw werk in Schutwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Schutwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schutwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schutwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schutwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schutwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Schutwijk u eveneens wel ontslaan.