Ontslag Schutsboom

Uw werkgever in Schutsboom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schutsboom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schutsboom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schutsboom. Uw werkgever in Schutsboom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schutsboom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schutsboom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schutsboom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schutsboom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schutsboom of met bevallingsverlof bent in Schutsboom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schutsboom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schutsboom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schutsboom
 • Als u in Schutsboom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schutsboom wilt opnemen;
 • Omdat u in Schutsboom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schutsboom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schutsboom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schutsboom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schutsboom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schutsboom. Uitzonderingen in Schutsboom;
 • Als uw werkgever in Schutsboom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schutsboom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schutsboom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schutsboom niet geschikt voor uw werk in Schutsboom of
 • u functioneert niet voldoende in Schutsboom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schutsboom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schutsboom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schutsboom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schutsboom verblijft, dan mag uw werkgever in Schutsboom u eveneens wel ontslaan.