Ontslag Schuring

Uw werkgever in Schuring mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schuring zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schuring

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schuring. Uw werkgever in Schuring mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schuring arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schuring niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schuring te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schuring u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schuring of met bevallingsverlof bent in Schuring.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schuring kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schuring die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schuring
 • Als u in Schuring lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schuring wilt opnemen;
 • Omdat u in Schuring lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schuring lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schuring wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schuring op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schuring

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schuring. Uitzonderingen in Schuring;
 • Als uw werkgever in Schuring bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schuring aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schuring gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schuring niet geschikt voor uw werk in Schuring of
 • u functioneert niet voldoende in Schuring.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schuring

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schuring niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schuring of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schuring verblijft, dan mag uw werkgever in Schuring u eveneens wel ontslaan.