Ontslag Schurenberg

Uw werkgever in Schurenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schurenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schurenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schurenberg. Uw werkgever in Schurenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schurenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schurenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schurenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schurenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schurenberg of met bevallingsverlof bent in Schurenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schurenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schurenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schurenberg
 • Als u in Schurenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schurenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Schurenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schurenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schurenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schurenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schurenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schurenberg. Uitzonderingen in Schurenberg;
 • Als uw werkgever in Schurenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schurenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schurenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schurenberg niet geschikt voor uw werk in Schurenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Schurenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schurenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schurenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schurenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schurenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Schurenberg u eveneens wel ontslaan.