Ontslag Schuinesloot

Uw werkgever in Schuinesloot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schuinesloot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schuinesloot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schuinesloot. Uw werkgever in Schuinesloot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schuinesloot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schuinesloot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schuinesloot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schuinesloot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schuinesloot of met bevallingsverlof bent in Schuinesloot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schuinesloot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schuinesloot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schuinesloot
 • Als u in Schuinesloot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schuinesloot wilt opnemen;
 • Omdat u in Schuinesloot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schuinesloot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schuinesloot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schuinesloot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schuinesloot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schuinesloot. Uitzonderingen in Schuinesloot;
 • Als uw werkgever in Schuinesloot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schuinesloot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schuinesloot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schuinesloot niet geschikt voor uw werk in Schuinesloot of
 • u functioneert niet voldoende in Schuinesloot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schuinesloot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schuinesloot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schuinesloot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schuinesloot verblijft, dan mag uw werkgever in Schuinesloot u eveneens wel ontslaan.