Ontslag Schuilenburg

Uw werkgever in Schuilenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schuilenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schuilenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schuilenburg. Uw werkgever in Schuilenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schuilenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schuilenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schuilenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schuilenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schuilenburg of met bevallingsverlof bent in Schuilenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schuilenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schuilenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schuilenburg
 • Als u in Schuilenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schuilenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Schuilenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schuilenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schuilenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schuilenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schuilenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schuilenburg. Uitzonderingen in Schuilenburg;
 • Als uw werkgever in Schuilenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schuilenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schuilenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schuilenburg niet geschikt voor uw werk in Schuilenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Schuilenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schuilenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schuilenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schuilenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schuilenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Schuilenburg u eveneens wel ontslaan.