Ontslag Schuddebeurs

Uw werkgever in Schuddebeurs mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schuddebeurs zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schuddebeurs

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schuddebeurs. Uw werkgever in Schuddebeurs mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schuddebeurs arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schuddebeurs niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schuddebeurs te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schuddebeurs u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schuddebeurs of met bevallingsverlof bent in Schuddebeurs.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schuddebeurs kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schuddebeurs die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schuddebeurs
 • Als u in Schuddebeurs lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schuddebeurs wilt opnemen;
 • Omdat u in Schuddebeurs lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schuddebeurs lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schuddebeurs wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schuddebeurs op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schuddebeurs

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schuddebeurs. Uitzonderingen in Schuddebeurs;
 • Als uw werkgever in Schuddebeurs bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schuddebeurs aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schuddebeurs gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schuddebeurs niet geschikt voor uw werk in Schuddebeurs of
 • u functioneert niet voldoende in Schuddebeurs.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schuddebeurs

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schuddebeurs niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schuddebeurs of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schuddebeurs verblijft, dan mag uw werkgever in Schuddebeurs u eveneens wel ontslaan.