Ontslag Schreierswijk

Uw werkgever in Schreierswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schreierswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schreierswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schreierswijk. Uw werkgever in Schreierswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schreierswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schreierswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schreierswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schreierswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schreierswijk of met bevallingsverlof bent in Schreierswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schreierswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schreierswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schreierswijk
 • Als u in Schreierswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schreierswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Schreierswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schreierswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schreierswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schreierswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schreierswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schreierswijk. Uitzonderingen in Schreierswijk;
 • Als uw werkgever in Schreierswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schreierswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schreierswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schreierswijk niet geschikt voor uw werk in Schreierswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Schreierswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schreierswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schreierswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schreierswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schreierswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Schreierswijk u eveneens wel ontslaan.