Ontslag Schrapveen

Uw werkgever in Schrapveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schrapveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schrapveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schrapveen. Uw werkgever in Schrapveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schrapveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schrapveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schrapveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schrapveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schrapveen of met bevallingsverlof bent in Schrapveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schrapveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schrapveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schrapveen
 • Als u in Schrapveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schrapveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Schrapveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schrapveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schrapveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schrapveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schrapveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schrapveen. Uitzonderingen in Schrapveen;
 • Als uw werkgever in Schrapveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schrapveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schrapveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schrapveen niet geschikt voor uw werk in Schrapveen of
 • u functioneert niet voldoende in Schrapveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schrapveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schrapveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schrapveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schrapveen verblijft, dan mag uw werkgever in Schrapveen u eveneens wel ontslaan.