Ontslag Schraard /skraard

Uw werkgever in Schraard /skraard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schraard /skraard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schraard /skraard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schraard /skraard. Uw werkgever in Schraard /skraard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schraard /skraard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schraard /skraard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schraard /skraard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schraard /skraard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schraard /skraard of met bevallingsverlof bent in Schraard /skraard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schraard /skraard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schraard /skraard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schraard /skraard
 • Als u in Schraard /skraard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schraard /skraard wilt opnemen;
 • Omdat u in Schraard /skraard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schraard /skraard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schraard /skraard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schraard /skraard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schraard /skraard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schraard /skraard. Uitzonderingen in Schraard /skraard;
 • Als uw werkgever in Schraard /skraard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schraard /skraard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schraard /skraard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schraard /skraard niet geschikt voor uw werk in Schraard /skraard of
 • u functioneert niet voldoende in Schraard /skraard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schraard /skraard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schraard /skraard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schraard /skraard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schraard /skraard verblijft, dan mag uw werkgever in Schraard /skraard u eveneens wel ontslaan.