Ontslag Schouwerzijl

Uw werkgever in Schouwerzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schouwerzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schouwerzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schouwerzijl. Uw werkgever in Schouwerzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schouwerzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schouwerzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schouwerzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schouwerzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schouwerzijl of met bevallingsverlof bent in Schouwerzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schouwerzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schouwerzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schouwerzijl
 • Als u in Schouwerzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schouwerzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Schouwerzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schouwerzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schouwerzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schouwerzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schouwerzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schouwerzijl. Uitzonderingen in Schouwerzijl;
 • Als uw werkgever in Schouwerzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schouwerzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schouwerzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schouwerzijl niet geschikt voor uw werk in Schouwerzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Schouwerzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schouwerzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schouwerzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schouwerzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schouwerzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Schouwerzijl u eveneens wel ontslaan.