Ontslag Schouw /skou

Uw werkgever in Schouw /skou mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schouw /skou zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schouw /skou

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schouw /skou. Uw werkgever in Schouw /skou mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schouw /skou arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schouw /skou niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schouw /skou te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schouw /skou u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schouw /skou of met bevallingsverlof bent in Schouw /skou.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schouw /skou kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schouw /skou die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schouw /skou
 • Als u in Schouw /skou lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schouw /skou wilt opnemen;
 • Omdat u in Schouw /skou lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schouw /skou lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schouw /skou wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schouw /skou op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schouw /skou

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schouw /skou. Uitzonderingen in Schouw /skou;
 • Als uw werkgever in Schouw /skou bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schouw /skou aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schouw /skou gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schouw /skou niet geschikt voor uw werk in Schouw /skou of
 • u functioneert niet voldoende in Schouw /skou.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schouw /skou

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schouw /skou niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schouw /skou of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schouw /skou verblijft, dan mag uw werkgever in Schouw /skou u eveneens wel ontslaan.