Ontslag Drieschouwen

Uw werkgever in Drieschouwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drieschouwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drieschouwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drieschouwen. Uw werkgever in Drieschouwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drieschouwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drieschouwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drieschouwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drieschouwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drieschouwen of met bevallingsverlof bent in Drieschouwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drieschouwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drieschouwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drieschouwen
 • Als u in Drieschouwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drieschouwen wilt opnemen;
 • Omdat u in Drieschouwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drieschouwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drieschouwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drieschouwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drieschouwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drieschouwen. Uitzonderingen in Drieschouwen;
 • Als uw werkgever in Drieschouwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drieschouwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drieschouwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drieschouwen niet geschikt voor uw werk in Drieschouwen of
 • u functioneert niet voldoende in Drieschouwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drieschouwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drieschouwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drieschouwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drieschouwen verblijft, dan mag uw werkgever in Drieschouwen u eveneens wel ontslaan.