Ontslag Schottershuizen

Uw werkgever in Schottershuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schottershuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schottershuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schottershuizen. Uw werkgever in Schottershuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schottershuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schottershuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schottershuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schottershuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schottershuizen of met bevallingsverlof bent in Schottershuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schottershuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schottershuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schottershuizen
 • Als u in Schottershuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schottershuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Schottershuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schottershuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schottershuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schottershuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schottershuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schottershuizen. Uitzonderingen in Schottershuizen;
 • Als uw werkgever in Schottershuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schottershuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schottershuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schottershuizen niet geschikt voor uw werk in Schottershuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Schottershuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schottershuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schottershuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schottershuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schottershuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Schottershuizen u eveneens wel ontslaan.